Statistik vittnar om att många cykel­olyckor sker när cyklisten bromsar in för kraftigt, vilket leder till att framhjulet låser sig och cyklisten faller över styret eller åt sidan. Med ABS-broms reduceras risken och du kan cykla tryggt och säkert. ABS-systemet är dessutom snyggt integrerat i cykeln. Ramen döljer en kontrollbox som känner av underlaget, en sensor som mäter hastigheten och en aktivator som konstant ändrar kraften i bromsgreppet.

ABS-broms finns på utvalda modeller av Crescents smarta uppkopplade elcyklar med Koppla Connect.

Tillbaka